Priser

Priser:


Timepris: Privatkunder 800 kr Inkl mva

  Firmakunder 800 kr eks.mva

  (faktureres for hvert påbegynt kvarter, minstefakturering 30min)


Tilkjøring utenom sentrum,   pris etter avtale.


Faste oppdragspriser:


Sette opp enkel websideFra 3000Kr (evnt  ønske om vedlikehold/oppdatering  faktureres med vanlig timepris, samles opp og faktureres en gang i året)


Virusfjerning/"rensk":  600Kr


(Re)installering av PC:  700kr     

Sunndal Datahjelp Roger Furu © 2014-2021 | Org.nr: 913484908MVA |  Kontakt |

Mobil: 97181045